Kommenteeri

Kui koostöö on arvutimäng, millisel tasemel mängid?

Kujuta ette, et koostööst on loodud arvutimäng! Sa alustad alati algusest ja sul on vaja sooritada erinevaid ülesandeid, et jõuda lõppeesmärgini. Mäng annab sulle vaikimisi ette eesmärgi, mis on osaliselt ka sinu kujundada. Järgmisele tasemele liikumiseks tuleb sul omandada uusi teadmisi, oskuseid ja hoiakuid ning kasvatada eneseteadlikkust. Nii tuled toime keerukamate koostööülesannetega. Millise taseme mängija sa täna oled?

5, 4, 3, 2, 1… Läks!

Tase 1: Olude mõjul tegutseja

Mäng algab sellest, et sa sünnid ja hakkad liikuma suunas, kuhu inimeseks olemine, sinu geenides peituv potentsiaal, suguvõsa nähtamatud jõud, kasvukeskkond ja mängu käigus arenev teadlikkus sind juhivad. Satud juhuslikult või teadlikult kokku erinevate inimestega - õpid ja töötad gruppides ja meeskondades ning koged sündmusi, mis sind märkamatult kujundavad. Ühel hetkel tunned rahulolematust sellega, mis sinu elus on. Kõik on siiani nagu ettevalmistus millekski suuremaks, mida pole veel juhtunud. Hakkad seda teadlikult otsima.

Tase 2: Teadlik üksi tegutseja

Siis see juhtub! Taipad, et suure sündmuse, mida nii väga ootasid, lood sa ise. Mõistad esimest korda, et vaikimisi seatud mängu loogika on sinu poolt ülekirjutatav. Keegi teine ei ole loonud sinu jaoks õiget ega vale teekonda. Mäng annab raami ja sina lood ruumi, et liikuda enda poolt määratud suunas nii, nagu ise valid.

Enda tähenduse ja mõju märkamine on toonud sind mängus automaatselt uuele tasemele. Sellest hetkest julged erineda ja luua endale sobiva mängu loogika, mida põnevusega järgid. Kohtad mängijaid, kes proovivad sulle selgeks teha, et rikud reegleid. Tunned, et see ei puuduta sind. Sina liigud enda eesmärgi poole ja teised nende valitud sihtide suunas. Oled teadlik enda olulisusest ja mõjust - nii nagu selle taseme teised mängijad enda omast.

Nüüd oled valmis liikuma edasi järgmisele tasemele. 

Tase 3: Grupiga kohanduja

Siin ei tegutse sa üksi, vaid koos grupi inimestega. Hakkad märkama, et see, mis üksi oli lihtne, on saanud grupis tegutsedes väljakutseks. Igal inimesel on oma suund ja soovid ning erinev arusaam asjade toimimisest. Sellel tasemel tuleb liikuda vaikimisi seatud eesmärgi suunas koos grupiga. Kas või kuidas oma gruppi organiseerida on mängijate ülesanne. Kuidas sina grupis käitud? Esimest korda sellel tasemel mängides võtad ehk hoiaku, et teised teavad ning proovid toetuda grupi tarkusele. Ühel hetkel taipad, et teised teavad sama vähe kui sina, sest olete sellel tasemel kõik esimest korda. Mõistad, et grupina seisakust väljuda pead usaldama iseennast ja tegema ettepanekuid teistele mängijatele.

Just praegu liikusid edasi järgmisele tasemele! 

Tase 4: Oma mõju teostav eestvedaja

Sinust on saanud juht. Sa tunned vastutust ja uhkust ning tajud võimu, mida evid sellel tasandil teiste mängijate üle. Hakkad oma mõjuvõimu testima. Püstitad eesmärgi ja jagad korraldusi, et liigutada gruppi suunas, mille oled valinud. Asjad lähevad libedalt, kuni teiste mängijate teadlikkus ja julgus kasvavad. Nad ei ole sinuga enam ühel nõul ja väldivad korraldustele allumist. Nad hakkavad looma oma grupikesi ja seavad sinu autoriteedi kahtluse alla. Sul on mitu valikuvõimalust, aga sa tead, et tahad lahendada selle taseme ülesanded vääriliselt, et liikuda edasi.

Surud eneseuhkuse ja soovi domineerida maha, sest järgmisele tasemele viib koos mängimine. 

Tase 5: Ühisloomet jõustav eestvedaja  

Kutsud kõik mängijad ühe laua taha, et kuulata erinevaid arvamusi ja otsida koos lahendust. Samal hetkel märkad, et oled jõudnud mängus järgmisele tasemele, ja seda hetkel, kui edenemine tundus kõige vähem tõenäoline.

Sa oled juht, kes on loonud enda ümber meeskonna. Teised mängijad tunnevad, et saavad sinu eestvedamisel ennast teostada. Nende hääl on kuuldud, erimeelsused väljendatud ja kõigil on oma selge roll ning ülesanded selgelt seatud eesmärgile jõudmiseks. Sinust on saanud coachiv ehk koosloomet võimestav juht, kes seisab hea selle eest, et kõik erinevatel ajahetkedel antud taseme meeskonda jõudvad mängijad saaksid selle rikastavaks ja orgaaniliseks osaks. Ühes rütmis hingates ja pulseerides liigub meeskond jõudsalt valitud suunas.

Palju õnne! Oled jõudnud järgmisele tasemele. 

Tase 6: Arengule suunatud eneseteostaja

Nüüd avaneb maailm sulle teistmoodi. Oled kaotanud oma meeskonna. Kohtudes uute mängijatega, võid ise valida, millises rollis koosloomesse ja liikumisse panustad. Sinu jaoks ei ole vahet, kas astud taas juhi kingadesse või soovid kogeda hoopis meeskonnaliikme rolli. See on tasand, kus ülesannetele toob lahenduse vaid iga mängija teadlik vastutuse võtmine enda panuse eest. Tunned, et oled saanud võimaluse teostada end inimesena. Sinu põhilisteks töövahenditeks on isiklik südametunnistus ja sisemine kompass. Sa ei ole veel otsustanud, millist rolli tahad võtta ja otsid oma kohta uue taseme mängus. Korraga taipad, et eelmiste tasandite reeglid siin ei kehti. Asi ei ole õige koha leidmises, vaid selles, et sina ise oleksid õige! Kohanemine ja tähenduse leidmine toimub siin ja praegu. Märkad, et sina oled see, kes ongi kogu aeg kohal. Sa saad ise kooskõlastada võetud rolli oma sisemise kompassi ja südamehäälega. Kõik juhtub vaid siis, kui sa nii otsustad ja seda endale lubab.

Tase 7: Looja

Hetkel, kui seda taipad, oled jõudnud looja tasandile. Nüüd algab sinu jaoks täiesti uus mäng.

Kuidas saada koostöös osavaks mängijaks? 

Eneseteadlikkust ja koostöövalmidust saavad juhid ja spetsialistid arendada nii individuaalselt kui ka grupis. Seda toetavad hästi juhtimistreening ehk coaching, elumuutuste treening ja supervisioon. Koostööoskuste omandamist ja lihvimist kiirendab osalemine meeskonnatreeningul või grupisupervisioonis. Igapäevast omavahelist koostööd ja juhendamist muudab mõjusamaks coachiv suhtlemine.

Arengutreener Anne Õuemaa


Lisa kommentaar

Email again: