MINA, MEIE & MEISTERLIKKUS
Jagan siin mõtteid ennast juhtivast inimesest, teistega koos tegutsemisest ja väärtuste ühisloomest ning selleni viivast enesearengust, juhtimisest, meeskonnatööst ja meisterlikkusest.

Filtreeri postitusi

Tahad jõuda kiiremini soovitud tulemuseni - sõida jänest!

Kas harjutamine teeb meistriks või harjutajaks? Harjutamine teeb kindlasti harjutajaks. Selleks, et saada meistriks, on vaja midagi veel. Kui oled püsivalt harjutaja seisundis, võid tajuda, et täiuslikkuseni on veel pikk tee. Kuna see on tõsi, siis sa jätkad harjutamist. Harjutaja teekond on aga lõputu.

Mõnikord on taseme vahe vaid teistsuguse hoiaku ja minapildi kaugusel ning ühelt astmelt tuleb teisele lihtsalt hüpata. See on, nagu teaksid lühemat teed või sõidaksid korraks jänest.


Loe lisaks